Team Building

Các trò chơi Teambuilding tại Paracel Resort của Vietour

   Paracel Hải Tiến Resort

   Team Building

   Nửa ngày; Cả ngày

Từ 50,000

Team building - Amazing - Vietour

   Paracel Hải Tiến Resort

   Team Building

   Nửa buổi; Cả ngày

Từ 100,000
 

Đăng ký nhận e-mail khuyến mãi để được nhận

thông tin khuyến mãi hấp dẫn nhất