Bảng giá phòng của Paracel Hải Tiến Resort năm 2020

   Paracel Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Đang xử lý

Phòng Grand Shapphier

   Paracel Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 1,800,000


Phòng Premier Platinum King

   Paracel Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 2,000,000

Phòng Shapphier

   Paracel Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 1,550,000


Phòng Silver

   Paracel Hải Tiến Resort

   Đặt Phòng

   Nhận phòng: 14h00; Trả phòng: 12h00

Từ 1,100,000
 

Đăng ký nhận e-mail khuyến mãi để được nhận

thông tin khuyến mãi hấp dẫn nhất