Biển Hải Tiến - Paracel Resort 4* - Team Building (2 ngày/ 1 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,290,000

Du lịch biển Hải Tiến - Paracel Resort 4* - Team Building (2,5 ngày/ 2 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 2 đêm

Từ 1,870,000


Du lịch Chùa Bái Đính - Tràng An - Biển Hải Tiến – Pracel Resort 4 sao (3 ngày/ 2 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 2,420,000

Du lịch: Paracel Hải Tiến Resort 4* - Team Building – Gala Dinner (2 ngày/ 1 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,290,000


Hà Nội - Paracel Hải Tiến Resort 4* - Gala Dinner (2 ngày/ 1 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,290,000

Hà Nội – Biển Hải Tiến - Paracel Resort 4* (2,5 ngày/ 2 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 2 đêm

Từ 1,870,000


Hà Nội – Biển Hải Tiến – Paracel Resort 4* (3 ngày/ 2 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 2,020,000

Hà Nội – Paracel Hải Tiến Resort 4 sao – Vườn Quốc Gia Bến En (2,5 ngày/ 2 đêm)

   Paracel Hải Tiến Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 2 đêm

Từ 2,000,000


 

Đăng ký nhận e-mail khuyến mãi để được nhận

thông tin khuyến mãi hấp dẫn nhất